වර්ෂ 1835දී ketchup ඖෂධයක් ලෙස යොදාගෙන ඇත

වර්ෂ 1835 කාලවකවානුවේ කෙචප් යොදාගෙන ඇත්තේ ඖෂධයක් ලෙසයි. එය විකුණා ඇත්තේ tomato pills

ලෙසයි. තක්කාලි සෝස් ලොසින්ජරයකට හරවා නිර්මාණය කල මෙම ඖෂධයේ නිර්මාතෘවරයා වන්නේ John Cooke
Bennet නම් වෛද්‍යවරයෙකි. මෙම ඖෂධයට අතීසාරය, කහ උණ, රක්තවාතය සහ අජීර්නය සුවකළ හැකි බව ඔහුගේ
මතයයි. කෙසේ නමුත් ව්‍යාජ අනුකරණ හේතුවෙන් වෙළඳපලෙහි මෙම ඖෂධයට තිබූ ඉල්ලුම පසුකාලීනව පිරිහී ගොස් ඇත.

Comments