කොකිස් හදමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

  • හාල් 300g
  • පොල්කිරි ටින් එකක ප්‍රමාණය
  • තිරිඟු පිටි 50g
  • අවශ්‍ය නම් සීනි තේ හැඳි දෙකක්
  • ලුණු
  • බිත්තර දෙකක් 2

 

සාදන ක්‍රමය :-

තමාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හාල් (300) එය වතුරේ දමා විනාඩි 30 ක් පමණ පෙඟන්නට තබන්න. ඉන් පසු වතුර පෙරාගෙන බ්ලෙන්ඩරයකට එය දමාගෙන මිටි කිරි ටින් එකක ප්‍රමාණයද එයට දමා හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න. ඉන් පසු එයටම තිරිඟු පිටි ස්වල්පයක් (50), කහ කුඩු ස්වල්පයක් රස අනුව ලුණු කුඩු හා අවශ්‍ය නම් සීනිත් දමා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න. පසුව බිත්තර 2 ද දමා හොඳින් පදම අනුව මිශ්‍රණය සාදා ගන්න. බිත්තර දැමූ විට කොකිස් හොඳින් ගැලවෙයි. ඉන් පසු තෙල් තාච්චිය ලිප තබා මද ගින්නේ තෙල් හොඳින් රත් කර ගන්න. පසුව කොකිස් අච්චුව තෙලට දම මදක් රත් වූ පසු සාදා ගත මිශ්‍රණයේ එය ඔබා කොකිස් සාදා ගන්න. මිශ්‍රණය උකු වැඩි නම් වතුර ස්වල්පයක් ද දියාරු වැඩි නම් පිටි ද එකතු කර නිසි පදමට මිශ්‍රණය සාදා ගන්න. මෙයින් පහසුවෙන්ම කොකිස් සාදා ගත හැක.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *