මුං කැවුම් හදමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • මුං ඇට ග්‍රෑම් 500
 • කැකුළු හාල් කිලෝ 2
 • පොල් ගෙඩි 2
 • පොල් පැණි බෝතල් 1
 • පොල්තෙල් බෝතල් 2
 • කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
 • ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1

සාදන ක්‍රමය

 • මුං ඇට කබලේ බැද, කොටා පිටි සාදා ගන්න. හාල් කොටා පිටි හළා පසෙකින් තබන්න.
 • පැණි තාච්චියට දමා ලිප තබා ඉටි වේගෙන එන විට ලිපෙන් ඉවතට ගෙන මුං පිටි සියල්ලම දමා හැඳි ගාන්න.
 • අවශ්‍ය පමණකට හාල් පිටි එක්කර ගෙන ලිප තබා මඳ ගින්නේ තම්බාගන්න. (අතේ නාල්ලන තරමට පිටි තම්බා ගත යුතුයි.)
 • බන්දේසි ලෑල්ලකට දින ලද පිටි ඉස තැම්බූ මුං පිටි දමා ගසා බන්දේසි ලෑල්ල උඩ තබා බෝතලයකින් හෝ රෝලරයකින් තුනී කොට තමාට අවශ්‍ය හැඩයකට කෑලි කපා ගන්න
 • පොල් මිරිකා කිරි කෝප්ප තුනක් පමණ ගන්න.
 • හාල් පිටි කෝප්ප එකක් කබලේ බැද ගන්න. ඉතිරි පිටි බඳුනකට දමා කිරි ස්වල්පය බැගින් එක්කරමින් අත් ගසාගෙන කහ ස්වල්පයක් හා ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. මේ පිටි මිශ්‍රණය සුදු ආප්ප පිටිවලට වඩා උකු පදමට සාදා ගත යුතුයි.
 • ඉන්පසු පැතලි තාච්චියකට තෙල් බෝතල් බාගයක් පමණ දමා ලිප තබා තෙල් නටන විට සුදු පිටි කෝප්පයකට ගෙන, මුං පිටි කැබලිවල දෙපැත්තේ ම සුදු පිටි තවර තවරා තාච්චියේ දමා බැදගන්න.
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *