ෆලූඩා හදමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කස ඇට මේස හැඳි 5
පිටිකිරි කෝප්ප 4
වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් ඉස්කෝප්ප 4
රෝස සිරප් මේස හැඳි 6
Pistachios ස්වල්පයක්
කජු ස්වල්පයක්
වියළි මිදි ස්වල්පයක්

සාදාගන්නා ආකාරය

කස ඇට විනාඩි 40ක් පමණ වතුරේ පොඟවාගෙන වතුර පෙරාගෙන පසෙකින් තබාගන්න
දැන් බ්ලෙන්ඩර් ගෙන එයට රෝස සිරප්, කස ඇට සහ කිරි එකතු කර බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න
අවසානයේ ෆලූඩා මිශ්‍රණය වීදුරු වලට දමා ඒ මතට අයිස්ක්‍රීම් ඉස්කෝප්පය බැඟින් දමා කජු සහ Pistachios ඒ මතට ඉස පිළිගන්වන්න

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *