සමෝසා හදමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

චිකන් සාදාගැනීමට

කුඩාවට කැබලි කපාගත් චිකන් බ්‍රෙස්ට් 2
මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2
කහ කුඩු තේ හැඳි 1/8
ගරම් මසාලා තේ හැඳි 1
දුරුකුඩු තේ හැඳි 1
කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 2
ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1/2
රස අනුව ලුනු

චිකන් සාදාගන්නා අතරතුර

Fortune Vegetable Oil මේස හැඳි 2
කපාගත් ළුෑණු ගෙඩි 3
ඉඟුරු සුදුළුෑණු පේස්ට් මේස හැඳි 2
කපාගත් අමු මිරිස් 2
රස අනුව ලුනු

ඩෝ එක සාදාගැනීමට

පාන්පිටි කෝප්ප 2
අවශ්‍ය පමණ වතුර හා ලුනු

වෙනත් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

බීට් කරගත් බිත්තර 1
පාන්පිටි මේස හැඳි එකක් වතුර මේස හැඳි 1.5කින් මිශ්‍රකරගෙන
Fortune Vegetable Oil

සාදාගන්නා ආකාරය

සාස්පානක් ගෙන එයට චිකන් කැබලි ටික දමා අපි මුලින් “චිකන් සාදාගැනීමට” කියූ සියලුම ද්‍රව්‍ය එකතුකර හොඳින් මිශ්‍රකර චිකන් ලා දුඹුරුපැහැ වනතුරු හොඳින් පිසගෙන පසෙකින් තබාගන්න

දැන් නන්ස්ටික් පෑන් එකකට තෙල් දමා රත් කරගන්න

ළුෑණු, ඉඟුරු සුදුළුෑණු පේස්ට්, අමු මිරිස්, ගම්මිරිස් සහ රස අනුව ලුනු එකතුකර දුඹුරු පැහැ වනතුරු පිසගන්න

ඉන්පසු එම පෑන් එකට චිකන් එකතුකර විනාඩි කිහිපයක් බැදගෙන ලිපෙන් බාගෙන පසෙකින් තබාගන්න

දැන් ලොකු බෝල් එකක් ගෙන එයට පාන්පිටි සහ අවශ්‍ය පමණ වතුර සහ ලුනු එකතු කරගනිමින් හොඳින් අනමින් මෘදුවට ඩෝ එක සාදාගන්න ( රොටී පිටි ගුලිය සාදන ලෙස )

දැන් එම පිටි බෝල් එකෙන් කුඩා පිටි බෝල 8ක් සාදාගන්න

ලී පැතලි බෝඩ් එකක් ගෙන එයට පිටි මදක් ඉසගන්න. දැන් රොටී සාදන ආකාරයට රෝලර් එකක් ආධාරයෙන් පිටිබෝල පැතලි කරගෙන රවුම් හැඩයට සාදාගන්න

දැන් නන්ස්ටික් පෑන් එකක් ගෙන එය මදක් රත්කර එයට පැතලි කරගත් ඩෝ එකින් එක දමා මදක් රත්කර බාගන්න ( රොටි ලෙස කරවීමට ඉඩ නොදෙන්න )

පිහියක් ගෙන රත්කරගත් ඩෝ හරි මැදින් දෙකට කපාගන්න. ඉන්පසු ඉන් එක් කැබැල්ලක් ගෙන කෝන් එකක් ආකාරයට රෝල් කරගෙන එහි දාර අප මුලින් කී පිටි වතුර මිශ්‍රණය යොදා අලවාගන්න

දැන් එම කෝන් එක තුලට චිකන් පුරවාගෙන කෝන් එක වසා පෙර ලෙසම පිටි මිශ්‍රණයෙන් අලවා සීල් කරගන්න. ඒ ආකාරයට සියල්ල සාදාගන්න.

ඉන්පසු පෙස්ට්‍රි බ්‍රෂ් එකක් ගෙන බීට් කරගත් බිත්තර එම කෝන් මත ආලේප කරගන්න

දැන් ගැඹුරු තෙල් බැදුමකට තෙල් රත් කරගෙන අර සියලුම සමෝසා රන්වන් පැහැ වනතුරු බැදගන්න

ඉන්පසු තෙලෙන් බාගෙන පේපර් ටවල් එකක් මතට දමා අනවශ්‍ය තෙල් උරාගැනීමට සලස්වන්න

අවසානයේ සෝස් සමඟ රසවත් සමෝසා පිළිගන්වන්න

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *