මට්න් සමෝසා;

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය;

එළුමස් ග්‍රෑම් 200

පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100

ලුණු තේ හැඳි 1/2

ෆොටුන් පොල් තෙල් කෝප්ප 1/2

ඉඟුරු ස්වල්පයක්

සුදු ළූණු පේස්ට් තේ හැඳි 1

කහ කුඩු ස්වල්පයක්

කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි 1

කොළ පාට මිරිස් තේ හැඳි 1

ගරම් මසාලා ස්වල්පයක්

කොත්තමල්ලි කොළ ස්වල්පයක්

ෆොටුන් පොල් තෙල් (ගැඹුරු තෙලේ බැඳ ගැනීමට)

සාදන ක්‍රමය;

  • පළමුව පෙනේරයක් ආධාරයෙන් පාන් පිටි ටික හොඳින් හලාගන්න.එයට ලුණු සහ වතුර අවශ්‍ය පමණට දමා පිටි මෝලියක් සාදාගන්න.එම පිටි මෝලිය පිරිසිදු තෙත රෙදි කැබැල්ලකින් වසා ටික වෙලාවක් විවේකිව තබන්න
  • බඳුනක් ගෙන එයට ෆොටුන් පොල් තෙල් ස්වල්පයක් දමා රත්වෙන්නට හැර, එයට සුදු ළූණු පේස්ට්, ලුණු සහ ඉඟුරු ටික දමා හොඳින් කලවම් කරමින් තෙම්පරාදු කරන්න.පසුව එයටම පිරවුම සාදාගැනීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ එළුමස් ටික එකතු කර, මිශ්‍රණය මෘදු වනතුරු ලිපමත තබා පිසගන්න.
  • කලින් සාදාගත් පිටි මෝලිය කුඩා කැබලි වලට කඩා බෝල සාදාගන්න. එම සාදා ගත් පිටි බෝල තුනී කර සාදාගත් මිශ්‍රණයෙන් ස්වල්පයක් මැදට දමා, සමෝසා එකක් ආකාරයට තුන් පැත්තට නමා කොන් තුන සීල් කරගන්න

පසුව පොල්තෙල් බඳුනකට දමා රත්වෙන්නට හැර, සාදාගත් සමෝසා ටික රන්වන් පැහැ වෙනතුරු ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *