ඔබට එළවළු තෙල් සමඟ සෑදිය හැකි ස්වීට් කප්කේක් වට්ටෝරුවක් මෙන්න

අමුද්‍රව්‍යය
ලෙමන් යුෂ මේස හැන්දක්
කිරි – කෝප්ප එකහමාරක්
තිරිඟු පිටි – කෝප්ප 2 යි
සීනි – කෝප්ප 1
බේකිං පවුඩර් – තේ හැඳි 1
බේකින් සෝඩා – තේ හැඳි 1/2
ලුණු – තේ හැඳි 1/2
ෆෝචූන් කුකිං ඔයිල් – කෝප්ප 1/2
වැනිලා සාරය – තේ හැඳි 1 1/4

 

ක්‍රමය
– උඳුන 350° F (175° C) දක්වා රත් කරන්න. කෝප්ප 12ක මෆින් බඳුන් දෙකක් ග්‍රීස් කරන්න.
– ලෙමන් යුෂ කෝප්ප 2 ක මිනුම් කෝප්පයකට මැන ගෙන කෝප්ප 1 1/2 වනතෙක් කිරි පුරවන්න. එය අඩාල වන තුරු මිනිත්තු 5 ක් ඉන්න. වෙනත් විශාල භාජනයකට පිටි, සීනි, බේකිං පවුඩර් , බේකින් සෝඩා සහ ලුණු එකතු කරන්න. වෙනම භාජනයක් තුළ, කිරි මිශ්‍රණය, ෆෝචූන් ඔයිල් සහ වැනිලා එකතු කරන්න. වියළි අමුද්‍රව්‍ය වලට තෙත් අමුද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කර හොඳට කලවම් කරගන්න. සූදානම් කරගත් කෝප්ප වලට මිශ්‍රණය සමානව වත් කරන්න.
– මිනිත්තු 15 සිට 20 දක්වා පෙර රත් කළ උඳුන තුල පිළිස්සගන්න. ඔබේ කප්කේක් frosting සමග අලංකාර කරන්න.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *