මෙම Salt & Pepper Chicken වට්ටෝරුව බත් සමඟ හෝ අතුරු කෑමක් ලෙස පිරිනැමීමට පහසුය

Ingredients
ඉරිඟු පිටි – ග්‍රෑම් 60
ලුණු – මේස හැඳි 1
තුනපහ – මේස හැඳි 1
ගම්මිරිස් කුඩු – මේස හැඳි 1 1/2
ෆෝචූන් කුකිං ඔයිල් – මි.ලි. 200
කුකුල් මස් කැබලි (Boneless & Skinless)
හීනියට කපාගත් ලූනු කොළ – 3
හීනියට කපාගත් රතු මිරිස් කරලක්
තලා දැමූ සුදුළූණු – බිග්ග 2

ක්‍රමය
– විශාල භාජනයක ඉරිඟු පිටි, ලුණු, තුනපහ, ගම්මිරිස් මේස හැන්දක් එකට මිශ්‍ර කර පසෙකින් තබන්න.
– ෆෝචූන් කුකිං ඔයිල් තාච්චියකට දමා 180° C දක්වා රත් කරගන්න.
පිටි මිශ්‍රණයට කුකුළු මස් එකතු කල පසු එය පරිස්සමින් තෙල්වලට එකතු කර රන්වන් දුඹුරු පාට වන තෙක් පිස ගන්න. තවත් විනාඩි 2-3 ක් අනිත් පැත්ත පිසගෙන kitchen paper මත ඉවතට ගන්න.
– තවත් තාච්චියකට තෙල් මේසහැඳි 1ක් එකතු කර එය medium heat එකට රත් කරගන්න. ලූනු කොළ, ලුණු, මිරිස්, සුදුළූණු සහ ඉතිරි ගම්මිරිස් තේ හැන්ද එයට දමා විනාඩියක් දෙකක් පිසගන්න. පිසගත් චිකන් එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *