මෙම ගා(ර්)ලික් චිකන් රෙසිපිය ඔබත් අදම හදලා බලන්න.

අමුද්රව්ය
කුකුල් මස් – ග්‍රෑම් 600 යි
සෝයා සෝස් – මේස හැඳි 1යි
තල තෙල් – තේ හැඳි 1යි
ඉරිඟු පිටි – තේ හැඳි 1යි
ෆෝචුන් Vegetable කුකිං ඔයිල් – කෝප්ප ½
හීනියට කපාගත් සුදුළූණු බික් – 12
ලූනු ගස් – 4 (5cm කපාගත් කෑලි)
ලුණු (අවශ්‍ය පරිදි)
සීනි – තේ හැඳි ¾

 

ක්‍රමය
කුකුළු මස් විශාල කැබලිවලට කපන්න. සෝයා සෝස්, තල තෙල් සහ ඉරිඟු පිටි සමඟ හොඳින් මිශ්‍ර කර පසෙක තබන්න.
ෆෝචුන් එළවළු තෙල් මද ගින්නෙන් රත් කර සුදුළූණු එක් කරන්න. මිනිත්තු 5-10 ක් පමණ උයාගත් පසුව සුදුළුණු වෙන් කර තබන්න.
ගින්දර වැඩි කර තෙල් උණුසුම් වූ විට කුකුල් මස් හා කපාගත් ලූනු ගස් එකතු කරන්න. මිනිත්තු 4 ක් පමණ පිසගෙන ලුණු සහ සීනි එකතු කරන්න. සීනි කැරමල් වීමට පටන් ගන්නා තෙක් පිසගන්න.
සුදුළූණු කුකුල් මස් සමග මිශ්‍ර කර නැවත පිස පිඟානකට වෙන් කරගන්න.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *