මෙම වම්බටු මෝජු රෙසිපිය ඔබත් අදම හදලා බලන්න

අමුද්රව්ය
උම්බලකඩ – 120g
වම්බටු – 450g
මාළු මිරිස් – 226g
ඉඟුරු – 25g
අබ – කෝප්ප 1/4
ෆෝචුන් පොල්තෙල් – කෝප්ප 1/2
විනාකිරි – බෝතල් 1/4
වියළි මිරිස් – 25g
ගම්මිරිස් – 50g
සූදුරු – තේ හැඳි 1
කොත්තමල්ලි – තේ හැඳි 1
කුරුඳු – කෑලි 2-3
සීනි – 550g

 

ක්‍රමය
අබ, විනාකිරි ස්වල්පයක් හා ලුණු සමග අඹරගන්න. ඉන්පසු එම මිශ්‍රනයට මිරිස්, සූදුරු, ගම්මිරිස් එක්කරගෙන නැවත අඹරගන්න.
වම්බටු සෝදා, හරස් අතට දිගට කපාගෙන ගැඹුරු තෙලේ බැද කඩදාසියක් මත තබා තෙල් බේරෙන්නට හරින්න. මාළු මිරිස් සෝදා දිග අතට කපා රන්වන් දුඹුරු වන තෙක් තෙලේ බැදගෙන කඩදාසි මත ඉවතට ගන්න.
උම්බලකඩ, සුදු ලූණු හා ඉඟුරු කැබලි තෙල්වලින් බැදගෙන වෙනම තබන්න. අබ මිශ්‍රණය සමඟ බැදපු අමුද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කරන්න.
ළූනු සිහින් ව කපාගෙන උණුසුම් තෙල්වලින් බැද එය දුඹුරු වු විට සියලු බැදපු දේවල් සහ සීනි එකතු කර මිශ්‍රණය අඩු ගින්නක් මත කලවම් කරගන්න.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *