මෙම ගා(ර්)ලික් චිකන් රෙසිපිය ඔබත් අදම හදලා බලන්න.

අමුද්රව්ය කුකුල් මස් – ග්‍රෑම් 600 යි සෝයා සෝස් – මේස හැඳි 1යි තල තෙල් – තේ හැඳි 1යි ඉරිඟු පිටි – තේ හැඳි 1යි ෆෝචුන් Vegetable කුකිං ඔයිල් – කෝප්ප ½ හීනියට කපාගත් සුදුළූණු බික් – 12 ලූනු ගස් – 4 (5cm කපාගත් කෑලි) ලුණු (අවශ්‍ය පරිදි) සීනි – තේ හැඳි ¾   ක්‍රමය කුකුළු මස් විශාල කැබලිවලට කපන්න. […]

Read more

මෙම වම්බටු මෝජු රෙසිපිය ඔබත් අදම හදලා බලන්න

අමුද්රව්ය උම්බලකඩ – 120g වම්බටු – 450g මාළු මිරිස් – 226g ඉඟුරු – 25g අබ – කෝප්ප 1/4 ෆෝචුන් පොල්තෙල් – කෝප්ප 1/2 විනාකිරි – බෝතල් 1/4 වියළි මිරිස් – 25g ගම්මිරිස් – 50g සූදුරු – තේ හැඳි 1 කොත්තමල්ලි – තේ හැඳි 1 කුරුඳු – කෑලි 2-3 සීනි – 550g   ක්‍රමය අබ, විනාකිරි ස්වල්පයක් හා ලුණු සමග අඹරගන්න. […]

Read more

ඔබට එළවළු තෙල් සමඟ සෑදිය හැකි ස්වීට් කප්කේක් වට්ටෝරුවක් මෙන්න

අමුද්‍රව්‍යය ලෙමන් යුෂ මේස හැන්දක් කිරි – කෝප්ප එකහමාරක් තිරිඟු පිටි – කෝප්ප 2 යි සීනි – කෝප්ප 1 බේකිං පවුඩර් – තේ හැඳි 1 බේකින් සෝඩා – තේ හැඳි 1/2 ලුණු – තේ හැඳි 1/2 ෆෝචූන් කුකිං ඔයිල් – කෝප්ප 1/2 වැනිලා සාරය – තේ හැඳි 1 1/4   ක්‍රමය – උඳුන 350° F (175° C) දක්වා රත් කරන්න. […]

Read more

මෙම Salt & Pepper Chicken වට්ටෝරුව බත් සමඟ හෝ අතුරු කෑමක් ලෙස පිරිනැමීමට පහසුය

Ingredients ඉරිඟු පිටි – ග්‍රෑම් 60 ලුණු – මේස හැඳි 1 තුනපහ – මේස හැඳි 1 ගම්මිරිස් කුඩු – මේස හැඳි 1 1/2 ෆෝචූන් කුකිං ඔයිල් – මි.ලි. 200 කුකුල් මස් කැබලි (Boneless & Skinless) හීනියට කපාගත් ලූනු කොළ – 3 හීනියට කපාගත් රතු මිරිස් කරලක් තලා දැමූ සුදුළූණු – බිග්ග 2 ක්‍රමය – විශාල භාජනයක ඉරිඟු පිටි, ලුණු, තුනපහ, […]

Read more

Vegetable Pakora

Ingredients: 1 small Potato, finely chopped (1/3 cup) 1/4 cup finely chopped Onion 1/4 cup finely chopped green bell pepper 1/4 cup finely chopped Carrot 1/2 cup finely chopped Cabbage 1/4 cup finely chopped Cauliflower 1/4 cup finely chopped Coriander Leaves 1 Green Chilli, finely chopped, optional 3/4 cup Gram Flour/Chickpea flour Salt to taste A pinch of Baking Soda, […]

Read more

Laddu

Ingredients: 500g flour 1L Water or milk Fortune Oil for frying 750g Sugar 3 1/2 Cups Water 10-12 drops Orange color 10-12 Saffron flakes, soaked 50g Cashew nuts, chopped 50g Raisins 10 Cardamoms , peeled strainer or fryer Directions: Prepare a thin batter with gram flour and water or milk. Heat Fortune Oil in a pan. Fill the fryer or […]

Read more

பூரி

தேவையான பொருட்கள்: 250 கிராம் கோதுமை மா 75 கிராம் ரவை (ருலாங்) 30 மி.லீ. Fortune தேங்காய் எண்ணெய் உப்பு பொறிப்பதறகு தேவையான அளவு Fortune தேங்காய் எண்ணெய் செய்முறை: கோதுமை மா, ரவை, உப்பு, எண்ணெய் என்பவற்றை கலந்து மாக்கலவையை தயார் செய்து நன்றாக பிசைந்து 30 நிமிடங்கள் வரை வைக்கவும். மாக்கலவையை 25 கிராம் அளவு கொண்ட சிறு உருண்டைகளாக பிடித்து வட்டமாக தட்டவும். ஆழமான பாத்திரம் ஒன்றில் Fortune எண்ணெய்யை நன்றாக கொதிக்க வைத்து பூரியை விட்டு அதன் […]

Read more

Eyeball pasta!

    Ingredients : Minced chicken 1/2 medium onion, finely chopped 1/4 c.  bread crumbs 2 cloves garlic, minced 2 tbsp. chopped fresh parsley 1 large egg, beaten Salt Black pepper 1 lb.  spaghetti 1 1/2 c. marinara, warmed Cheese slices cut into rounds Black olives, sliced into rounds Directions: Preheat oven to 400° and line a large, rimmed baking sheet with parchment. In […]

Read more

Bloodshot Devilled Eggs!

 Ingredients: 6 large eggs 1 Tbsp red or burgundy food coloring gel 4 cups water Filling and Toppings: 6 hardboiled egg yolks ¼ cup mayonnaise ½ tsp toasted sunflower oil Black olives, sliced into rounds 3 Tbsp to 1/4 cup tomato sauce  Eggs Add water to medium saucepan and stir in red food coloring. Add eggs and stir. Bring to […]

Read more

Meatball mummies!

Ingredients: Dough frozen cooked meatballs Ketchup or mustard           Recipe: On a parchment-lined surface, unroll dough and cut into 4 rectangles. With knife or pizza cutter, cut each rectangle lengthwise into 10 pieces, making a total of 40 pieces of dough. Wrap 2 pieces of dough around each meatball to look like “bandages,” stretching dough slightly […]

Read more
1 2 3 7